اسناد مناقصه

     مزايده و مناقصه (آغاجاري)
     کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
     م م آ ج /0041/1400 پروژه بازسازي و رنگ آميزي كامل 20 دستگاه وانت نيسان پيكاب جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/06/281401/06/271400/07/121400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
     م م آ ج /0037/1400 پروژه بهسازي انبار هاي برق ، ابزار دقيق و مكانيك گاز مايع 1000 جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/06/281401/06/271400/08/181400/08/30مشاهده اطلاعات کامل
     م م آ ج /0090/99 پروژه اصلاح سیستم اعلان حریق کلیدخانه های برق کارخانه های فرازآوری،گاز و گازمایع 300،تراکم 3 و 5، ولهد 1 و 3 آغاجاری جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/06/281401/06/271400/08/191400/08/30مشاهده اطلاعات کامل
     046/ت ک آ ج/1400خرید 20 قلم در مجموع 124 عدد قطعات پمپ‌های روغنکاری کمپرسور گازی کوپر بسمر مناقصه یک مرحله ای 1400/06/171401/06/171400/06/251400/07/10مشاهده اطلاعات کامل
     045/ت ک آ ج/1400خرید سه قلم در مجموع 125 عدد سنسورهای گازی اعلان حریق مناقصه یک مرحله ای 1400/06/171401/06/171400/06/251400/07/10مشاهده اطلاعات کامل
     044/ت ک آ ج/1400خرید 71 قلم در مجموع 2837 قطعات خودروهای سنگین ترابری مناقصه یک مرحله ای 1400/06/171401/06/171400/06/251400/07/10مشاهده اطلاعات کامل
     043/ت ک آ ج/1400خرید 9 قلم در مجموع 19 عدد قطعات برقی مناقصه یک مرحله ای 1400/06/171401/06/171400/06/251400/07/10مشاهده اطلاعات کامل
     042/ت ک آ ج/1400خرید 9 قلم استدبلت سایزهای مختلف مناقصه یک مرحله ای 1400/06/171401/06/171400/06/251400/07/10مشاهده اطلاعات کامل
     م م آج/0003/1400خدمات بازرسي جوش، پرتو نگاري صنعتي، نظارت بر خوردگي فلزات، ضخامت سنجي و خدمات آزمايشگاهي پايش خوردگي اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات مناقصه یک مرحله ای 1400/06/171401/06/171400/06/241400/07/04مشاهده اطلاعات کامل
     م م آ ج /0038/1400 پروژه احداث حوضچه هاي بتني شير آلات طرح هدايت نفت خام فوق سنگين مناقصه یک مرحله ای 1400/06/171401/06/171400/08/111400/08/23مشاهده اطلاعات کامل
     < >
        آرشيو

     گروه دورانV6.0.5.0