پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  اسناد مناقصه

      مزايده و مناقصه (آغاجاري)
      کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
      07آگهي معاملات متوسط مناقصه 1399/08/071399/09/301399/08/121399/08/12مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0045/99 پروژه تعمير و مرمت جاده هاي دسترسي به چاه هاي آغاجاري و مارون 2(فاز 4) مناقصه 1399/08/071400/08/071399/08/171399/08/28مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0028/99 تأمین نیروی انسانی انجام خدمات اداره فناوری ارتباطات شامل سیمبانی، مفصل بندی تلفن ، خدمات الکترونیک ،تنظیفات و عملیات تلفن مرکز مهمانسرای 90 اتاقه نفت و مجتمع پارسی کلاستر مناقصه 1399/08/071400/08/071399/08/171399/08/28مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0044/99 پروژه تعمير و مرمت جاده هاي دسترسي به چاه هاي كرنج و پارسي(فاز 3) مناقصه 1399/08/071400/08/071399/08/181399/08/27مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0043/99پروژه تعمير و مرمت جاده هاي دسترسي به چاه هاي رگ سفيد 1 و پازنان1(فاز 2) مناقصه 1399/08/071400/08/071399/08/181399/08/27مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0031/99 انجام خدمات موريانه زدايي، سم پاشي، ضدعفوني تأسيسات، منازل و اماكن عمومي مناقصه 1399/08/071400/08/071399/08/171399/08/27مشاهده اطلاعات کامل
      25آگهي معاملات متوسط مناقصه 1399/07/291399/08/301399/08/171399/08/18مشاهده اطلاعات کامل
      26آگهي معاملات متوسط مناقصه 1399/07/291399/08/301399/08/171399/08/18مشاهده اطلاعات کامل
      057/ت ك آج/99تعداد 100 بشکه روغن Shell turbo- Oil- CC46 جهت استفاده در توربو کمپرسور زیمنس مدل SGT 500 مناقصه 1399/07/291400/07/291399/08/151399/08/25مشاهده اطلاعات کامل
      056/ت ك آج/99تعداد 30 قلم کیت اواپراتور و کندانسور کولر اسپلیت مناقصه 1399/07/211400/07/211399/08/051399/08/15مشاهده اطلاعات کامل
      < >
         آرشيو

      گروه دورانV5.7.4.0