• ساعت : ۱۳:۵۳:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ 
  • تعداد بازدید : 87
  • کد خبر : ۱۹۴۴۹
لینك های ارتباط رادیوئی در تاسیسات مارون ۲ و گاز مایع۵۰۰ شركت آغاجاری تقویت شد

لینک های ارتباط رادیوئی در تاسیسات مارون ۲ و گاز مایع۵۰۰ شرکت آغاجاری تقویت شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری :
با تلاش کارشناسان فناوری و ارتباطات لینک های ارتباط رادیوئی در تاسیسات مارون ۲ و گاز مایع ۵۰۰ تقویت شد.
رئیس فناوری و ارتباطات شرکت آغاجاری در این رابطه توضیح داد: با تلاش مستمر کارشناسان واحد رادیو الکترونیک و همکاری ارزنده مراکز تلفن خودکار  عملیات راه اندازی لینک های جدید مایکروویو موسوم به پروژه ۲۱ لینک فرعی در ایستگاههای مارون۲ و گازمایع۵۰۰ اجرایی شد.
مهندس حسین شالویی بیان کرد: با هدف ارتقای زیرساخت های ارتباطی، از تکنولوژی برتر و نوین رادیوئی استفاده میشود ، و چنین لینک هائی  سبب برقراری ارتباطات مطلوب در نواحی مورد استفاده می شوند.
وی با اشاره به مشکلات متعدد در برقراری ارتباط مناسب بین واحد های عملیاتی افزود: در راستای تقویت  لینک های ارتباطی سایر واحد های عملیاتی، از  تعداد ۲۱ لینک رادیوئی جدید تعداد ۷ لینک در حوزه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در ایستگاههای تلمبه خانه و تاسیسات بوستر ، مارون۲ ، گازمایع ۵۰۰ ، بهره برداری ۲ و ۳ ، نمکزدائی کرنج و پاسارگاد راه اندازی خواهد گردید .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0