عنوان : برگزاری دوره آموزشی نظام ارزیابی عملكرد كاركنان
کد خبر : ۱۵۰۱۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ 
ساعت : ۱۵:۱۹:۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


تعداد بازدید : 28
V5.1.0.0