يکشنبه, 29 مهر 1397

اسناد مناقصه

مزايده و مناقصه (آغاجاري)
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
97/42آگهی معاملات متوسط شماره 42 جديد! مناقصه 28/07/139701/07/139830/07/139701/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م آج/97/0026انجام خدمات تهيه، طبخ، توزيع و سرو دو وعده غذا در باشگاه شماره دو نفت (بولينگ)  جديد! مناقصه 29/07/139701/07/139816/08/139714/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
43/ت ک آج/97BATTERY NICKEL- KADMIUM 70 A/H مناقصه 25/07/139701/07/139805/08/139712/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
41-97آگهی معاملات متوسط شماره 41 مناقصه 25/07/139701/07/139826/07/139729/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م آج/97/0047خدمات تنظیفات روزمره منازل، ادارات، اماکن عمومی و زباله های صنعتی و غیر صنعتی تاسیسات مناقصه 25/07/139701/07/139812/08/139706/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م آج/97/0044انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی، نظارت بر خوردگی فلزات، ضخامت سنجی و خدمات آزمایشگاهی پایش خوردگی اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات مناقصه 25/07/139701/07/139812/08/139722/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
48/ت ک آج/97باطري نيكل كادميم مناقصه 25/07/139701/07/139805/08/139712/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
47/ت ک آج/97قطعات سيستم آنتي سرج مناقصه 25/07/139701/07/139805/08/139712/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
46/ت ک آج/97قطعات ابزار دقيق توربين سولار سنتار مناقصه 25/07/139701/07/139805/08/139712/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
45/ت ک آج/97ادوات برقي توربين رستون مناقصه 25/07/139701/07/139805/08/139712/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجارى: خوزستان - اميديه - بلوار نفت - كد پستي : 93496-63731

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8