پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه (آغاجاري)
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
116/ت ك آج/98مولد برق، ديزل ژنراتور 170 كيلو ولت آمپر مناقصه 1398/12/241399/12/241399/01/141399/01/24مشاهده اطلاعات کامل
115/ت ك آج/98روغن VG-220 پايه PAG وزن مخصوص در 60/60 O F معادل 0603/1 گراندوي در C.ST203/78 = 40 O C و در 60 O Cمعادل C.ST 96/53 مناقصه 1398/12/241399/12/241399/01/141399/01/24مشاهده اطلاعات کامل
114/ت ك آج/98P/F: GAS COMP – ANTISURGE FLOW ELEMENT : ANNUBAR 100 PSI HOT TAP FOR LP . COMP مناقصه 1398/12/241399/12/241399/01/141399/01/24مشاهده اطلاعات کامل
113/ت ك آج/98سه دستگاه كمپرسور هوا WORKING PRESSURE : 10 BAR (G) دو دستگاه نيتروژن ساز NUTROGEN OUT LET PREESUR : 7 BAR (G) دو دستگاه اير دراير مناقصه 1398/12/241399/12/241399/01/141399/01/24مشاهده اطلاعات کامل
م م آ ج /0116/ 98تأمين نيروي انساني انجام خدمات تنظيفات و امور آبدارخانه بخش هاي دهگانه اداره نگهداري وتعميرات مناقصه 1398/12/191399/12/191399/02/021399/02/13مشاهده اطلاعات کامل
م م آ ج /0015/98ترميم،بهسازي و نگهداشت خط لوله 6 و 8 اينچ حلقه فراز آوري با گاز در ميدان آغاجاري مناقصه 1398/12/191399/12/191399/02/021399/02/13مشاهده اطلاعات کامل
شماره م م آ ج /0107/98پروژه تعميرات اساسي 7 باب منازل جي تايپ 252-250-236-213-167-166-164 مناقصه 1398/12/171399/12/171399/02/021399/02/13مشاهده اطلاعات کامل
م م آ ج /0106/98انجام خدمات تهيه و تأمين و هدايت 48 دستگاه وانت تك و دو كابين بدون كمك كولدار 12 ، 16 و 24ساعته با راننده مورد نياز اداره ترابري مناقصه 1398/12/111399/12/111399/01/251399/02/06مشاهده اطلاعات کامل
م م آ ج /0105/98انجام خدمات تهيه و تأمين و هدايت 86 دستگاه وانت دو كابين كمك دار،كولردار، نيسان پيكاپDX / ريچ 16 و24 ساعته با راننده مورد نياز اداره ترابري (فاز 3) مناقصه 1398/12/111399/12/111399/01/251399/02/06مشاهده اطلاعات کامل
م م آ ج /0104/98انجام خدمات تهيه و تأمين و هدايت 118 دستگاه وانت دو كابين كمك دار، كولردار، نيسان پيكاب DX/ ريچ 16 و24 ساعته و سوزوكي ويتارا 24 ساعته با راننده مورد نياز اداره ترابري (فاز 1) مناقصه 1398/12/111399/12/111399/01/251399/02/06مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو


Unable to load control 'DesktopModules/FlashModule/FlashModule.ascx'!
The file '/DesktopModules/FlashModule/FlashModule.ascx' does not exist.

    اسناد مناقصه

            V5.3.6.0