• ساعت : ۱۰:۲۲:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 147
  • کد خبر : ۱۶۹۱۲
تداوم آب رسانی به تاسیسات عملیاتی با بومی سازی تعمیرات پمپ های آبرسانی

با تلاش كاركنان نگهداري و تعميرات شركت آغاجاري انجام شد:

تداوم آب رساني به تاسيسات عملياتي با بومی سازی تعمیرات پمپ های آبرسانی تعمير اساسي پمپ آب ٨ مرحله اي تاسيسات آبرساني داربهاره توسط مهندسان تعميرات اساسي بخش خدمات تعميرات با همكاري كارگاه مركزي آغاجاري انجام شد.

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري:
رييس نگهداري و تعميرات در اين رابطه عنوان كرد: با تلاش مهندسين تعميرات اساسي بخش خدمات تعميرات، پمپ آب ٨ مرحله اي تاسيسات آبرساني داربهاره كه تأمين كننده آب واحد نمك زدايي رگ سفيد مي باشد تعمير و بازسازي شد.

مهندس دهبانپور با اشاره به اهميت اين پمپ از نظر عملياتي بيان كرد: در راستاي انتقال آب با كيفيت جهت مصرف در واحد نمك زدايي ومجموعه رگ سفيد عمليات تعمير و بازسازي پمپ آب ٨ مرحله اي تاسيسات آبرساني داربهاره با استفاده از دانش كارشناسان و امكانات داخلي در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود: با توجه به تخصص كارشناسان داخلي شركت و دانش بومي موجود اين پمپ جهت تعميرات كلي به كارگاه تعميرات اساسي بخش خدمات تعميرات منتقل و مهندسين اين واحد با حساسيت و دقت نظر بالا، با همكاري كاركنان كارگاه مركزي، تعميرات مورد نياز در نيك رينگ ها، پروانه ها، برش ها و بيرينگ هاي پمپ دركوتاه ترين زمان ممكن ظرف ٥ روز انجام ، نصب و در سرويس قرار گرفت، كه تا امروز با شرايط بسيار مطلوبي فعال مي باشد.

مهندس دهبانپور ضمن قدرداني از تلاش كليه همكاران اداره نگهداري و تعميرات افزود: راه اندازي اين پمپ علاوه بر تداوم آبرساني با كيفيت مطلوب تر به تاسيسات رگ سفيد صرفه اقتصادي فراواني را با توجه به شرايط كنوني براي شركت در برداشت.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0