• ساعت : ۸:۴۶:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ 
  • تعداد بازدید : 65
  • کد خبر : ۱۵۲۴۸
پایداری تولید در واحدهای عملیاتی با طراحی اصلاحیه بهینه سازی اتصالات خطوط لوله خروجی مخازن واحدهای بهره برداری شماره 2 و٤ شركت آغاجاری

پايداري توليد در واحدهاي عملياتي با طراحي اصلاحيه بهينه سازي اتصالات خطوط لوله خروجي مخازن واحدهاي بهره برداري شماره 2 و٤ شركت آغاجاري

به گزارش روابط عمومي اين شركت:
با هدف افزايش قابليت مانورهاي عملياتي ، به حداقل رساندن كاهش هاي توليد در مواقع خاص و حفظ توليد پايدار در راستاي اهداف و دستورالعملهاي پدافند غيرعامل ، طراحي اصلاحيه بهينه سازي اتصالات خطوط لوله خروجي مخازن موجود واحدهاي بهره برداري شماره ٢ و٤ اين شركت توسط كارشناسان مهندسي توليد انجام و با همكاري ادارات بهره برداري، تعميرات خطوط لوله و ترابري اجرائي و عملياتي گرديد.

مهندس الياسي نيا رئيس مهندسي توليد اين شركت گفت: اتصالات خطوط لوله جرياني مخازن بهره برداري، آزمايش و گاززداي واحدهاي مذكور، پيش از اين به گونه اي بود كه استفاده از مخازن گاززدا و آزمايش جهت فرآورش مجزاي نفت شيرين و نمكي واحد بهره برداري شماره-٢ آغاجاري در زمان تعميرات ضروري و يا دوره اي مخزن بهره برداري امكان پذير نبود و در اين شرايط تنها امكان توليد نفت نمكي و يا غير نمكي در اين واحد وجود داشت كه موجب كاهش قابل توجه در توليد نفت نمكي واحد به ميزان حداقل 20 هزار بشكه در روز مي گرديد. لذا به منظور جلوگيري از توقف توليد بخصوص در حين تعميرات ضروري، طرح بهينه سازي اتصالات خطوط لوله خروجي مخازن ياد شده در دستور كار مهندسي توليد قرار گرفت و شماتيك اصلاحيه اي به اين منظور توسط كارشناسان مهندسي توليد طراحي و جهت اجرا به ادارات عملياتي ارائه گرديد و با همت ادارات بازرسي فني، نگهداري و تعميرات خطوط لوله، ترابري و بهره برداري در حداقل زمان ممكن، كارهاي اجرائي آن انجام و به بهره برداري رسيد.

وي گفت: با اجراي اين اصلاحيه در حال حاضر آرايش مخازن ذخيره نفت اين واحد به گونه اي شده است كه با از سرويس خارج شدن هركدام از سه مخزن ذكر شده جهت تعميرات ضروري و يا دوره اي، واحد فوق هيچگونه كاهشي در توليد نفت نمكي و شيرين نخواهد داشت و از حداقل 20 هزار بشكه در روز كاهش توليد در دوره تعميرات هريك از اين مخازن جلوگيري شده است. همچنين با اجراي اصلاحيه ارائه شده در واحدشماره-٤ آغاجاري از هرگونه كاهش توليد در زمان تعميرات مخازن بهره برداري و آزمايش اين واحد توليدي جلوگيري شده است.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0