چهارشنبه, 21 آذر 1397

عنوان : برگزاری دوره آموزشی نظام ارزیابی عملكرد كاركنان
کد خبر : ۱۵۰۱۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ 
ساعت : ۱۵:۱۹:۵

نمایش تعداد بازدیدها : 37
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجارى: خوزستان - اميديه - بلوار نفت - كد پستي : 93496-63731