چهارشنبه, 21 آذر 1397

عنوان : برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی
کد خبر : ۱۴۹۰۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ 
ساعت : ۱۵:۳۴:۴۱

نمایش تعداد بازدیدها : 80
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجارى: خوزستان - اميديه - بلوار نفت - كد پستي : 93496-63731