جمعه, 25 آبان 1397

عنوان : نشریه بهبود روابط كار و امور اجتماعی نفت آغاجاری - شماره 61
کد خبر : ۱۴۸۵۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ 
ساعت : ۱۴:۴۷:۱۹

نمایش تعداد بازدیدها : 59
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجارى: خوزستان - اميديه - بلوار نفت - كد پستي : 93496-63731