• ساعت : ۱۲:۲۸:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 214
  • کد خبر : ۱۷۱۳۴
با تعمیر و راه اندازی چاه شماره -30 تولید از سازند پابده میدان آغاجاری آغاز شد.

با تعمير و راه اندازي چاه شماره -30 توليد از سازند پابده ميدان آغاجاري آغاز شد.

با تلاش كارشناسان مهندسي توليد شركت بهره برداري نفت و گازآغاجاري اقدامات اصلاحي مناسب مخزني و درون چاهي چاه شماره-30 آغاجاري با موفقيت اجرا و راه اندازي شد.

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري : چاه شماره-30 آغاجاري با انجام اقدامات اصلاحي مناسب مخزني و درون چاهي ، اجراي اصلاحيه هاي استانداردسازي ادوات و اتصالات سر چاهي با همت كارشناسان اداره مهندسي توليد شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري با دبي 500 بشكه در روز  راه اندازي و در مدار توليد قرار گرفت.

مهندس همراه پور رئيس مهندسي بهره برداري شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ضمن اعلام اين خبر افزود : اين چاه در سال 1335  با هدف توليد نفت از گروه بنگستان، حفاري كه بدليل عدم پتانسيل توليد از اين گروه با انجام اقدامات اصلاحي تا سال 1349 از سازند آسماري توليد داشته و از آن سال بدليل توليد گاز اضافي و غير صيانتي بودن برداشت، بسته و به عنوان چاه مشاهده اي      گاز نفت مورد استفاده قرار گرفت. مجددا در سال 1351 با هدف بررسي امكان توليد از سازند پابده چاه تعمير كه بدليل افت فشار درون چاهي توليد از آن ميسر نگرديد. با توجه به اهميت توليد از سازند پابده مجددا بررسي هاي لازم جهت توليدي شدن چاه صورت گرفت و در سال 1396 تحت تعمير با دكل قرار گرفت.

رييس مهندسي بهره برداري شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در ادامه تشريح نمودند : متعاقب خاتمه تعمير چاه، با توجه به نوع تاج چاه و عدم امكان تزريق گاز فرازآوري و در راستاي ايمن سازي و بهينه سازي توليد، تعويض تاج با استفاده از توان و امكانات داخلي در دستور كار قرار گرفت كه با برنامه ريزي دقيق و نظارت كارشناسان مهندسي توليد و تلاش شبانه روزي ادارات ذيربط در كمتر از 3 روز تعميرات تاج چاه بدون صرف هزينه حضور مجدد دكل انجام شد. وي با تأكيد بر سياست توليد ايمن از چاه مجموع هزينه هاي معمول ( شامل حضور دكل تعميراتي و ... ) را بيش از 600 ميليارد ريال اعلام نمود كه با همت نيروهاي پرتلاش اين شركت، با هزينه اي كمتر از 200 ميليون ريال به اجرا رسيده است.

مهندس همراه پور بيان نمود كه پس از آماده سازي خطوط لوله جرياني و گاز فرازآوري، براساس برنامه ريزي انجام شده توسط مهندسي توليد اين شركت و هماهنگي با ادارات داخلي و شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و پس از اخذ مجوزهاي لازم،  با استفاده از تفكيك گر سيار و انجام عمليات انگيزشي، ناحيه توليدي در سازند پابده چاه مذكور با استفاده از گاز فرازآوري به واحد بهره برداري شماره-5 آغاجاري راه اندازي و پس از حدود 40 سال در مدار توليد قرار گرفت كه اقدام بسيار ارزشمندي در زمينه افزايش و توسعه توليد از سازند پابده مي باشد.

وي گفت با توجه به اهميت موضوع و استفاده از امكانات داخلي و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و نظارت دقيق بر اجراي اين عمليات، سود و صرفه حاصل از راه اندازي اين چاه كه بدست توانمند كارشناسان اين شركت انجام گرديد، بالغ بر 1500 ميليارد ريال به همراه داشته و با توجه به نامگذاري سال رونق توليد توسط مقام معظم رهبري، اقدام بسيار ارزشمندي در اين زمينه مي باشد.

ايشان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجراي عمليات راه اندازي اين چاه ، در پايان از همكاري گروه هاي عملياتي اعزام شده شركت ملي حفاري، خدمات فني چاه ها، مهندسي بهره برداري و مهندسي عمليات مخازن شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و همچنيـن گروه هاي مديـريت امـورفنـي، مديريت عمليات، مديـريت خـدمات و HSE شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در اجراي اين عمليات قدرداني نمود.  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0