پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


Unable to load control 'DesktopModules/FlashModule/FlashModule.ascx'!
The file '/DesktopModules/FlashModule/FlashModule.ascx' does not exist.
  اسناد مناقصه

  مزايده و مناقصه (آغاجاري)
  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  م م آج/97/0086تأمين نيروي انساني انجام خدمات روزمره واحد تعميرات برق  جديد! مناقصه 1397/10/261398/10/011397/11/061397/12/01مشاهده اطلاعات کامل
  073/ت ك آ ج/97الكترو پمپ پلنجري دستگاه فرآٖورش سيار3 جديد! مناقصه 1397/10/261398/10/011397/11/011397/11/06مشاهده اطلاعات کامل
  072/ت ك آ ج/97تجهيزات كاليبراسيون جديد! مناقصه 1397/10/261398/10/011397/11/011397/11/06مشاهده اطلاعات کامل
  م م آج/97/0089پروژه اصلاح سیستم اطفاء حریق کلید خانه های برق کارخانه های بهره برداری پازنان یک،نمکزدایی پازنان یک،تقویت فشار پازنان یک و آبرسانی NGL1000 ( به روشPC) جديد! مناقصه 1397/10/261398/10/011397/11/011397/11/07مشاهده اطلاعات کامل
  71/ت ک آج/97لوله 24 اینچ مناقصه 1397/10/221398/10/011397/11/061397/11/13مشاهده اطلاعات کامل
  70/ت ک آج/97فلنج 6 اینچ -3000 مناقصه 1397/10/221398/10/011397/11/061397/11/13مشاهده اطلاعات کامل
  97/62آگهی معاملات متوسط شماره 62 مناقصه 1397/10/161398/10/011397/10/241397/10/25مشاهده اطلاعات کامل
  69/ت ک آج/97باطري مناقصه 1397/10/161398/10/011397/10/291397/11/06مشاهده اطلاعات کامل
  م م آج/96/0050ساخت ، نصب و جابجايي مشعل هاي سوزان تاسيسات كلاستر مارون2( روشEPC) مناقصه 1397/10/151398/10/011397/10/301398/02/04مشاهده اطلاعات کامل
  م م آج/97/0077خدمات تهيه ،تامين و هدايت 26 دستگاه اتوبوس كولر دار 24 ساعته با راننده مورد نياز اداره ترابري مناقصه 1397/10/151398/10/011397/10/301397/12/06مشاهده اطلاعات کامل
  < >
     آرشيو

  5.1.0.0
  V5.1.0.0