پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  تاسیسات گاز و گاز مایع
                       

  کارخانه های  گاز و گاز مايع

   

  پالايشگاه

     
    1-    NGL - 100                                                         1-    NGL - 1000  
     
    2-    NGL - 100     2-  پالايشگاه ماهشهر
     
  3-    NGL - 100  
  4-    NGL - 100  

                    4-1- NGL500 - الف 
                    4-2LPG

  5-    NGL - 100  
  6-    NGL - 100  


  V5.3.6.0