تاسیسات گاز و گاز مایع
                     

کارخانه های  گاز و گاز مايع

 

پالايشگاه

   
  1-    NGL - 100                                                         1-    NGL - 1000  
   
  2-    NGL - 100     2-  پالايشگاه ماهشهر
   
3-    NGL - 100  
4-    NGL - 100  

                  4-1- NGL500 - الف 
                  4-2LPG

5-    NGL - 100  
6-    NGL - 100  


گروه دورانV6.0.5.0