شنبه, 27 مرداد 1397

اسناد مناقصه

مزايده و مناقصه (آغاجاري)
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
35/ت ک آج/97روغن مناقصه 25/05/139701/05/139810/06/139717/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م آج/97/0033انجام خدمات سيمباني ، مفصل بندي تلفن، خدمات الكترونيك ، تنظيفات و عمليات تلفن مركز و مهمانسراي 90 خوابه نفت، مجتمع اقامتي پارسي كلاستر اداره فناوري ارتباطات مناقصه 25/05/139701/05/139810/06/139726/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م آج/97/0033انجام خدمات سيمباني ، مفصل بندي تلفن، خدمات الكترونيك ، تنظيفات و عمليات تلفن مركز و مهمانسراي 90 خوابه نفت، مجتمع اقامتي پارسي كلاستر اداره فناوري ارتباطات مناقصه 25/05/139701/05/139810/06/139726/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
28آگهی معاملات متوسط شماره 28 مناقصه 20/05/139701/05/139831/05/139701/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
34/ت ک آج/97گيت ولو 4و6و8و10و12و20 اينچ مناقصه 21/05/139701/05/139803/06/139710/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م آج/97/0034خدمات تنظيفات ، امور آبدارخانه ها ، تخليه و بارگيري ، حمل و جابجايي بشكه ها و خدمات علف چيني در واحدهاي تابعه اداره عمليات بهره برداري مناقصه 15/05/139701/05/139824/05/139706/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م آج/97/0025انجام خدمات حمل ونقل هوايي مسافر و بار همراه از فرودگاه آغاجاري به ساير مقاصد مورد نظر با در اختيار گرفتن يك فروند هواپيماي سيويل مناقصه 08/05/139701/05/139827/05/139703/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م آج/96/0122ترميم و بهسازي خط لوله 10 اينچ گاز سوخت توربين هاي تلمبه خانه ها (بوسترهاي) نفت اميديه (فاز 1 ) مناقصه 01/05/139701/05/139820/05/139704/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م آج/97/0030انجام خدمات تهيه، طبخ، توزيع و سرو سه وعده غذا در رستوران رامشير مناقصه 31/04/139701/04/139820/05/139714/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
33/ت ک آج/97دستگاه MFL مناقصه 30/04/139701/04/139806/05/139718/05/1397مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجارى: خوزستان - اميديه - بلوار نفت - كد پستي : 93496-63731

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8