چهارشنبه, 28 شهريور 1397

عنوان : تأكید بر رعایت اصول والزامات ایمنی درتأسیسات عملیاتی با پایش ونظارت مستمر
کد خبر : ۱۴۲۶۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ 
ساعت : ۱۰:۲۵:۵

تأکید بر رعایت اصول والزامات ایمنی درتأسیسات عملیاتی با پایش ونظارت مستمر


به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری: اولین جلسه ایمنی وبهداست و محیط زیست شرکت درسال97 با حضورمدیرعامل.مدیران ورؤسای ادارات شرکت درسالن جلسات تعمیرات شرکت برگزارشد.

 مهندس پیرامون مدیرعامل شرکت بررعایت اصول والزامات ایمنی درتأسیسات تأکید وگفت:تمامی بخشهای عملیاتی وتعمیراتی می بایستی بطورمستمر مورد پایش ونظارت واقع شوند.
وی گفت برهمین اساس عواملی که موجب بروزحادثه در پارسی دره نی شدمورد بررسی واقع ومهمترین عامل ایجادحادثه عدم رعایت کامل موازین وقوانین والزامات ایمنی درواحدبوده است. ایشان برآموزش مناسب کارکنان تأسیساتی اعم از پیمانکاری و قراردادی همراه با کسب مجوز گذراندن دوره های آموزشی بخصوص دوره های hse وعملیاتی وتعمیراتی تأکید کردند. ضرورت تدوین دستورالعملها والزامات واستانداردهای ایمنی برای تمامی کارهای عملیاتی وتعمیراتی بمنظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی.تأکید برصدور مجوزهای انجام کار(پرمیت) ونظارت مستمرایمنی برصدور پروانه های کار سرد وگرم درتأسیسات توسط اداره ایمنی .نظارت وپایش مستمرودقیق ورود وخروج افراد به تأسیسات توسط حراست.ضرورت بکارگیری افراد باصلاحیت درپستهای حساس عملیاتی وتعمیراتی.پایش وبررسی زمانهای انجام کار تعمیراتی درتأسیسات وممانعت از انجام کارهای غیرضروری تعمیراتی درشب وهنگام تعویض شیفتهای کار درتأسیسات ازجمله مواردی بود که مدیرعامل شرکت برآنها تأکیدنمودند.

 ایشان درپایان به پایش وبررسی مستمرخطوط لوله اصلی نفت وگاز وایجادسامانه وبانک اطلاعاتی جامع خطوط با اولویت خطوط صادراتی بمنظورجلوگیری ازبروز حوادث احتمالی وهمچنین نظارت مستمر برارائه خدمات غذایی در رستورانهای شرکت تأکیدنمودند

 قربانی رئیس اداره ایمنی نیزگفت خوشبختانه این شرکت دربین شرکتهای تابعه مناطق نفتخیزجنوب ازلحاظ شاخصهای حوادث کمترین حادثه را داشته واین موضوع نتیجه کنترلهای دقیق درتأسیسات توسط رؤسای واحدها مبنی بر رعایت اصول والزامات ایمنی بوده است. اجرای دوره های ایمنی حین کار ونظارتهای دقیق ایمنی توسط پایوران ایمنی درتأسیسات ازجمله مواردی بود که قربانی به آن اشاره نمود.


🆔https://sapp.ir/unitaj

نمایش تعداد بازدیدها : 120

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجارى: خوزستان - اميديه - بلوار نفت - كد پستي : 93496-63731